Till startsida
University of Gothenburg
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Profile

Elisabeth Fernell is a paediatrician specialised in child neurology and habilitation. She put forward her dissertation at the University of Gothenburg in 1987, became Associate Professor of Paediatrics at the Karolinska Institute in 1996, and Professor of Child and Adolescent Psychiatry at the University of Gothenburg in 2011. She does clinical work and research at the intersection of child neurology and child neuropsychiatry, primarily within the fields of autism, ADHD, and intellectual disability among children and adolescents. She has published over 150 peer-reviewed scientific works within these fields. She supervises several research students at GNC.

Photo: Åsa Deleau Wiklund, Ateljén vid Odenplan AB

 • CLICK HERE FOR ELISABETH FERNELL'S RESEARCH RESOURCES

  2017

  Fernell, E. "Sätt barnmedicin och barnpsykiatri vid »samma bord«". Source: Läkartidningen www.lakartidningen.se

  Fernell, E. "Lokal samverkan positiv vid autism hos små barn i multietnisk stadsdel". Source: Läkartidningen www. lakartidningen.se

  Fernell, E. "Is the brain part of the body?" Source: Gillberg Neuropsychiatry Centre www.gnc.gu.se

   


  2016

  Fernell, E. "Viktigt att uppmärksamma fixeringar vid våld och vapen". Source: Läkartidningen www. lakartidningen.se

  Fernell, E. "Behåll särskolan – för elevernas skull". Source: Göteborgs-Posten www.gp.se

  Fernell, E. ”Elever med diagnoser måste få rätt hjälp”. Source: Svenska Dagbladet www.svd.se

  Fernell, E. ”Stöd krävs till barn med utvecklingsstörd förälder”. Source: Svenska Dagbladet www.svd.se

   

  Fernell, E. "Debatt: Intelligenskvotens betydelse lätt att feltolka i DSM-5". Source: Psykolog Tidningen www.psykologforbundet.se


  2015

  Fernell, E. ”En språkstörning kommer sällan ensam”. Source: Special Nest www.specialnest.se

  Fernell, E. "In med uppdaterad medicinsk kunskap när ADHD handläggs". Source: Läkartidningen www.lakartidningen.se

   

  Fernell, E. "Livsmedelsverket vill öka D-vitaminet i maten – förslaget välkomnas av autismforskare". Source: Special Nest www.specialnest.se

   

  Fernell, E. "Fragile X". Source: Gillberg Neuropsychiatry Centre www.gnc.gu.se

   

  Fernell, E. "Studies on intervention in cases of autism". Source: Gillberg Neuropsychiatry Centre www.gnc.gu.se

   

  Fernell, E. "Möbius syndrome". Source: Gillberg Neuropsychiatry Centre www.gnc.gu.se

   

  Fernell, E. "CHARGE syndrome". Source: Gillberg Neuropsychiatry Centre www.gnc.gu.se


  2014

  Fernell, E. ”Hårdare krav slår ut unga”. Source: Aftonbladet www.aftonbladet.se

  Fernell, E. "ADHD gör det svårare med rökstopp inför operation". Source: Läkartidningen www.lakartidningen.se

  Fernell, E. ”Ökade kunskapskrav slår hårt mot stor grupp elever”.  Source: Dagens Nyheter www.dn.se

  Fernell, E. "ADHD bör uppmärksammas mer – tidiga insatser spar lidande". Source: Läkartidningen www.lakartidningen.se

  Fernell, E. "Vuxna med utvecklingsstörning en eftersatt grupp i sjukvården". Source: Läkartidningen www.lakartidningen.se


  2013

  Fernell, E. "Arga barn gör så gott de kan". Source: Svenkska Dagbladet www.svd.se

  Fernell, E. "Så kan forskningen hjälpa autistiska barn". Source: TV 4 Nyhetsmorgon www.tv4.se

  Fernell, E. "Arga barn behöver hjälp att tänka". Source: Svenska Dagbladet www.svd.se

  Fernell, E. "Teoretiskt svaga elever behöver bättre stöd". Source: Svenska Dagbladet www.svd.se

  Fernell, E. "Barn och unga med utvecklingsneurologiska problem: stöd och insatser måste kunna ges även om inte alla diagnoskriterier är uppfyllda". Source: Läkartidningen www.lakartidningen.se

  Fernell, E. "Vi har svårt att få gehör". Source: Läkartidningen www.lakartidningen.se

  Researcher's Corner interview between Nanna Gillberg and Elisabeth Fernell. "Do children with type 1 diabetes and poor metabolic control exhibit a higher prevalence of cognitive problems, executive functions in particular?". Source: Gillberg Neuropsychiatry Centre www.gnc.gu.se


  2012

  Fernell, E. "De svagbegåvade är tabu i skolan". Source: Svenska Dagbladet www.svd.se

  Fernell, E. "Vi behöver en adhd-vänligskola". Source: Skövde Nyheter www.skovdenyheter.se

  Fernell, E. "Organisatoriskt nytänkande för barn med kognitiva funktionsnedsättningar". Source: Läkartidningen www.lakartidningen.se


  2011 

  Fernell, E. "Forskare ska reda ut D-vitaminets roll hos barn med autism: finns teorier om att genetiska faktorer spelar roll". Source: Sveriges Radio www.sverigesradio.se

  Fernell, E. "Somaliska barn kartläggs". Source: Dagen Nyheters www.dn.se

  Fernell, E. "Språkstörning kan vara autism". Source: Svenska Dagbladet www.svd.se


   

   

Publications

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1997

1996

1994

1993

1991

1990

1988

1987

1986

1985

Contact Information

Elisabeth Fernell

Page Manager: Anna Spyrou|Last update: 12/15/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?