Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Jonathan Delafield-Butt

Sammanfattning

Docent i barns utveckling och chef för Laboratory for Innovation in Autism

 


Forskningsintressen

Jonathan Delafield-Butt är docent i barns utveckling och chef för Laboratory for Innovation in Autism vid University of Strathclyde. Hans multidisciplinära team jobbar med elteknik, biomedicinsk teknik, barnpsykologi, barnpsykiatri och pedagogik för utveckling av kroppsnära och smart spelteknik för barn med autism och utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Hans forskning fokuserar på de förkroppsligade och affektiva grunderna till barnpsykologisk utveckling, med särskild inriktning på en subtil men betydande motorisk störning som förekommer vid autismspektrumtillstånd. Hans grupp ägnar sig för närvarande primärt åt en stor diagnostisk prövning av en iPad-assisterad utvärdering som genomförts på GNC och i Skottland. Hans team, i samarbete med kollegor på GNC, utformar skräddarsydd kroppsnära och smart teknik för att bättre förstå den motoriska signaturen för ESSENCE-tillstånd – dels för den teoretiska vinsten i att förstå ursprunget och uppkomsten bakom autism och ESSENCE-tillstånd, dels för den praktiska vinsten i att möjliggöra tidig identifiering.

 


Karriär

Delafield-Butt disputerade i neurologisk utveckling vid Edinburghs universitet, fortsatte sedan med utvecklingspsykologi vid Edinburghs respektive Köpenhamns universitet, och erhöll stipendier vid Harvard Medical School och Institute for Advanced Studies in the Humanities (Institutet för avancerade studier inom humaniora) i Edinburgh för filosofiska studier rörande kropp–själproblemet. Han genomgick preklinisk utbildning i psykoanalytisk psykoterapi vid Scottish Institute for Human Relations (skotska institutet för mänskliga relationer) och är medlem i World Association for Infant Mental Health (globala förbundet för små barns mentala hälsa) och International Society for Autism Research (Internationella samfundet för autismforskning). Hans arbete finansieras av ESRC, ESPRC, Carnegie Trust, Royal Society of Edinburgh, Capita, skotska regeringen, generösa donationer, och även genom ett EU H2020 SMEI-pris.

 


Nyckelord

Rörelse förkroppsligande | barns utveckling | motorisk intentionalitet | påverkan kroppsnära och smart teknik | maskininlärning och artificiell intelligens | etiologi | ESSENCE

 


Anslag och finansiering

2019–2023; -- ; Delafield-Butt, Rowe, Andonovic, Tachtatzis; Mr Duncan Hawthorne, 196 000 GBP

2019–2020; -- ; Delafield-Butt, Hua; Scottish Neurological Research Fund, 7 066 GBP

2018–2019; -- ; Phemister, Wheeler, Delafield-Butt; Royal Society of Edinburgh, 9 000 GBP

2017–2019; 756079; Delafield-Butt, Gillberg, Minnis, Wilson, Thompson, Rowe, McConnachie; EU H2020 SMEI, 734 000 EUR

2016–2019; -- ; Delafield-Butt, Rowe, Andonovic, Tachtatzis; EPSRC, 50 000 GBP

 


Handledning

• Tim McGowen, doktorandstipendium (ESRC 3+1). Bedömning av nyföddas motorik 2018–2023

• Yu Wei Chua, doktorandstipendium (Capital). Bedömning av motorik vid autism med hjälp av kroppsnära teknik. 2018–2022

• Gordon Miles (Doctor of Education), Legoterapi för barn med autism. 2018–2020.

• Omar Alawajee, doktorandstipendium (Saudi Excellence). Smarta spel för social inlärning vid autism. 2015–2019

• Adam Mitchell, doktorandstipendium (Capita). Smarta spel för bedömning av motorik vid autism. 2015–2019

 


Utbildning

Doktorsexamen i neuroutveckling, University of Edinburgh (1998–2003)

Masterexamen i neurovetenskap, University of Edinburgh (1997–1998)

Kandidatexamen (Honours degree) i medicinsk kemi, University of Leeds (1994–1996)

Preklinisk psykoanalytisk psykoterapi, Scottish Institute for Human Relations (2004–2009)

 


Professionella utmärkselser och bedrifter

Strathclyde Medal för bästa forskningsteam, Laboratory for Innovation in Autism (2018)

AERA Outstanding Reviewer Award (AERA-priset för enastående granskare) (2017)

Hedersledamot i Higher Education Academy 2015)

Danmarks Nationalbank, International Artists’ & Scholars’ Facilitation (Internationella priset för främjande av konstnärer och akademiker) (2009)

Letter of the Month (Månadens brev), Prospect Magazine, On the Rights of Babies (Om barns rättigheter) (2009)

Foundation Award (Stiftelsepriset), University of Edinburgh (2003)

Best Business Award (Pris för bästa företag), Prince’s Trust, för att ha utvecklat ett kulturhus (2002)

Medlem i Situated Perception and Cognition vid University of Portsmouth

Medlem i Perception Movement Action Research Consortium vid University of Edinburgh

Medlem i Brain and Behavior Research Group vid Wasedauniversitetet i Tokyo

 


Befattningar

Chef, Laboratory for Innovation in Autism, University of Strathclyde i Glasgow (2018–pågående)

Docent i barns utveckling, University of Strathclyde (2016–pågående)

Gästforskare genom JSPS vid Kyoto University (2016)

Senior lektor i barns utveckling, University of Strathclyde (2015–2016)

Gästforskare genom JSPS vid Waseda University i Tokyo (2013)

Lektor i barns utveckling, University of Strathclyde (2012–2015)

RSE-ledamot vid Institute for Advanced Studies in the Humanities (Institutet för avancerade studier inom humaniora), University of Edinburgh (2011)

Docent, p/t, logopedi, Hannovers universitet (2011)

FKK forskardocent i utvecklingspsykologi, Köpenhamns universitet (2009–2011)

Forskardocent inom Perception Movement Action, University of Edinburgh (2006–2009)

Gästforskare genom Carnegie vid Harvard Medical School (2005)

Forskardocent inom Perception Movement Action, University of Edinburgh (2003–2005)

 


Språk

Engelska

 


Handledning

Jag kan undervisa på master- och doktorandnivå
Jag söker potentiella masterstudenter och doktorander

 


Kontakta mig

E-post: jonathan.delafield-butt@strath.ac.uk

Labbets webbplats: https://www.strath.ac.uk/research/innovationinautism/

Labbets twitterkonto: @strathautismlab

Privat twitterkonto: @delafieldbutt

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jonathan_Delafield-Butt

 

Bild: Richard Campbell (Fotograf)/ Blink Imaging Ltd
 

PUBLIKATIONER

2018

Bosco, P., Giuliano, A., Delafield-Butt, J., Muratori, F., Calderoni, S., & Retico, A. (2018). Brainstem enlargement in preschool children with autism: Results from an intermethod agreement study of segmentation algorithms. Human Brain Mapping, (Epub ahead of print).

Delafield-Butt, J. T., Freer, Y., Perkins, J., Skullina, D., Schögler, B., & Lee, D. N. (2018). Prospective organization of neonatal arm movements: A motor foundation of embodied agency, disrupted in premature birth. Developmental Science, 21, e:12693.

Delafield-Butt, J.T. (2018). The Emotional and Embodied Nature of Human Understanding: Sharing narratives of meaning. in C., Trevarthen, J., Delafield-Butt and A-W., Dunlop (eds.), The Child’s Curriculum: Working with the natural voices of children. Oxford: Oxford University Press. in press

Trevarthen, T., Delafield-Butt, J.T., & Dunlop, A.-W. C. (eds.). (2018). The Child’s Curriculum. Oxford: Oxford University Press. in press

Trevarthen, C., Dunlop, A.-W., & Delafield-Butt, J. (2018). The Spirit of the Child Inspires Learning in the Community: How can we balance this promise with the politics and practise of education? In C., Trevarthen, J., Delafield-Butt, & A.-., Dunlop (eds.), The Child's Curriculum: Working with the natural voices of young children. Oxford: Oxford University Press. in press

Trevarthen, C., Dunlop, A.-W., & Delafield-Butt, J. (2018). Defining the Child's Curriculum, and Its Role in the Life of the Community. In C., Trevarthen, J. Delafield-Butt, & A.-W. Dunlop (eds.), The child's curriculum: Working with the natural voices of young children. Oxford: Oxford University Press. in press

2017

Delafield-Butt, J.T. & Trevarthen, C. (2017). On the Brainstem Origin of Autism: Disruption to Movements of the Primary Self. In E., Torres & C., Whyatt (eds.), The Movement-Sensory Perspective in Autism. London: Springer.

Trevarthen, C. & Delafield-Butt, J.T. (2017). The Development of Consciousness. In B., Hopkins, E., Geangu & S., Linkenauger (eds.), Cambridge Encyclopedia of Child Development, second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

2016

Adie, J. & Delafield-Butt, J. (2016). Companionship in the Early Years: Social and emotional development in nurture groups. The Psychology of Education Review. 40, 2.

Anzulewicz, A., Sobota, K., & Delafield-Butt, J. T. (2016). Toward the Autism Motor Signature: Gesture patterns during smart tablet gameplay identify children with autism. Scientific Reports, 6, 31107.

Delafield-Butt, J.T. & Adie, J. (2016). The Embodied Narrative Nature of Learning: Nurture in school. Mind, Brain, & Education 10, 117-134.

Gunn, K. C. M., & Delafield-Butt, J. T. (2016). Teaching Children with Autism Spectrum Disorder with Restricted Interests. Review of Educational Research, 86, 408-430.

Trevarthen, C. & Delafield-Butt, J. T. (2016). Intersubjectivity in the Imagination
and Feelings of the Infant: Implications for Education in the Early Years. In J. White and C. Dalli (eds.), Early Years Policy and Pedagogy. London: Springer.

2015

Delafield-Butt, J.T., & Trevarthen, C. (2015). The Ontogenesis of Narrative: From moving to meaning. Frontiers in Psychology, 6, 1157.

Negayama, K., Delafield-Butt, J. T., Momose, K., Ishijima, K., Kawahara, N., Lux, E., … Kaliarntas, L. (2015). Embodied Intersubjective Engagement in Mother-infant Tactile Communication: A cross-cultural study of Japanese and Scottish mother-infant behaviours during infant pick-up. Frontiers in Psychology, 6, 66.

Trevarthen, C., & Delafield-Butt, J. T. (2015). The Infant’s Creative Vitality, In Projects of Self-Discovery and Shared Meaning: How They Anticipate School, and Make It Fruitful. In S., Robson & S.F., Quinn (eds.), International Handbook of Young Children’s Thinking and Understanding (pp. 3-18). Abingdon, Oxfordshire & New York: Routledge.

2014

Delafield-Butt, J.T. (2014). Process and Action: Whitehead's ontological units and perceptuomotor control units. In S., Koutroufinis (ed.), Life and Process. Frankfurt, Paris, Lancaster: Ontos Verlag.

Packard, A., & Delafield-Butt, J. T. (2014). Feelings as Agents of Selection: putting Charles Darwin back into (extended neo-) Darwinism. Biological Journal of the Linnean Society, 112, 332-353.

2013

Delafield-Butt, J. T., & Gangopadhyay, N. (2013). Sensorimotor Intentionality: The origins of intentionality in prospective agent action. Developmental Review, 33, 399-425.

Delafield-Butt, J. T., & Trevarthen, C. (2013). Theories of the Development of Human Communication. In P., Cobley & P., Schultz (eds.), Handbook of Communication Science. Berlin: Gruyter Mouton.

Taffoni, F., Tamilia, E., Palminteri, M., Schena, E., Formica, D., Delafield-Butt, J., et al. (2013). Ecological Sucking Monitoring of Newborns. Sensors Journal, IEEE, PP(99), 1-1.

Trevarthen, C., & Delafield-Butt, J. T. (2013). Autism as a Developmental Disorder in Intentional Movement and Affective Engagement. Frontiers in Integrative Neuroscience, 7, 49.

Trevarthen, C., & Delafield-Butt, J. T. (2013). Biology of Shared Meaning and Language Development: Regulating the Life of Narratives. In M., Legerstee, D., Haley & M., Bornstein (eds.), The Developing Infant Mind: Integrating Biology and Experience (pp. 167-199). New York: Guildford Press.

2012

Delafield-Butt, J.T., Pepping, G.-J., McCaig, C., & Lee, D.N. (2012). Prospective Guidance in a Free-swimming Cell. Biological Cybernetics, 106, 283-293.

2011

Trevarthen, C, Delafield-Butt, J.T., & Schögler, B. (2011). The Psychobiology of Human Gesture: Inate rhythm, Harmony and Melody in Movements of Narration. In A., Gritten & E., King (eds.), New Perspectives on Music and Gesture. London: Routledge.

2010

Delafield-Butt, J.T. (2010). Stereotypical movements. La Clinica Terapeutica 161, 487-488.

Delafield-Butt, J.T., Galler, A., Schögler, B., & Lee, D. N. (2010). A Perception-Action Strategy for Hummingbirds. Perception 39, 1172-1174.

Væver, M., Harder, S., Køppe, S., Hansen, G. J., Kvist, K., & Delafield-Butt, J. (2010). Vocal and motor co-regulation in early mother-infant interaction. Psyke og Logos, 31, 736-766.

2009

Delafield-Butt, J.T. (2009). Containment and Reciprocity in Biological Systems: A putative psychophysical organising principle. In Dibben & Newton (Eds.) Applied Process Thought II. Frankfurt, Paris, Lancaster: Ontos Verlag.

2008

Delafield-Butt, J.T. (2008). Biology. In M., Weber, J., Seibt, & N., Rescher (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought. Frankfurt, Paris, Lancaster: Ontos Verlag.

2007

Delafield-Butt, J.T. (2007). Towards a process ontology of organism: explaining behaviour in a cell. In T., Kelly, & M. Dibben (eds.), Applied Process Thought: Frontiers of Theory & Research, Frankfurt, Paris, Lancaster: Ontos Verlag

Delafield-Butt, J. T. & Schögler, B. (2007). The Ubiquitous Nature of Tau. In G-J., Pepping & M.A., Grealy (eds.), Closing the Gap: The scientific writings of David N. Lee. London and New Jersey: Erlbaum.

2006

Trevarthen, C., Aitken, K., Nagy, E., Delafield-Butt, J., and Vandekerckhove, M. (2006). Collaborative Regulations of Vitality in Early Childhood: Stress in Intimate Relationships and Postnatal Psychopathology. In D., Cicchetti & D.J. Cohen (eds.), Developmental Psychopathology, New York: John Wiley & Sons Inc.

2005

Zaki, P.A., Martynoga, B., Delafield-Butt, J.T., & Price, D.J. (2005). Loss of Gli3 enhances viability of embryonic telencephalic cells in vitro. European Journal of Neuroscience, 22, 1547-1551.

1996

Davis, A. J., Delafield-Butt, J. T., Walker, J. H., Moss, S. E., & Gawler, D. J. (1996). The Ca2+-dependent lipid binding domain of P120GAP mediates protein-protein interactions with Ca2+-dependent membrane-binding proteins. Evidence for a direct interaction between annexin VI and P120GAP. Journal of Biological Chemistry, 271, 24333-24336.


 

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2019-10-30
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?