Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

MAGNUS LANDGREN

GNC-SVERIGE

PROFIL

Magnus Landgren är barnneurolog vid Skaraborgs sjukhus, barn- och ungdomscentrum, Mariestad och har varit överläkare på barn- och ungdomsmedicin sedan 1992. Åren 1998-2013 tjänstgjorde han som överläkare på barn- och ungdomshabiliteringen i Skaraborg, därefter 2013-2015 överläkare på barn- och ungdomshabiliteringen Vänersborg/Uddevalla. Mellan åren 2010-13 var han chefläkare vid Habilitering och Hälsa i Västragötalandsregionen.
Som student i slutet av 1970-talet och början på 1980-talet hade han från början ett intresse både för vetenskapshistoria och tillämpning av den vetenskapliga metoden. Patologikursen introducerade honom för musmodeller för experimentell tumörbiologi och ledde till några års kontakt med studenter i egenskap av handledare vid obduktioner. När han så småningom påbörjade specialistutbildning i pediatrik blev det även ett deltagande kliniskt i en uppföljningsstudie av astma (poster), och senare några fallsbeskrivningar i artikelform av Goldenhar syndrom och angående användandet av DNA-amplifikation vid misstänkta CNS-infektioner.
Randutbildning i barnpsykiatri på barnneuropsykiatriskt centrum, idag BNK, i Göteborg i slutet av 1980-talet medförde en ändrad inriktning för honom från barnnefrologi till neurologi. På BNK deltog han kliniskt i den första svenska centralstimulantiastudien. Intresset för utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar var i och med detta väckt och det ledde vidare till avhandlingen ”Deficits in Attention, Motor control and Perception – DAMP Epidemiologic, Etiologic and Learning Aspects” år 1999 med Christopher Gillberg som handledare. Klinisk erfarenhet har motiverat honom att arbeta utifrån en helhetssyn där pediatrisk medicin, psykiatri och habilitering integreras och där symptom förstås och behandlas med ett utvecklingsneurologiskt perspektiv. Hans intresse för symptomdiagnoserna DAMP/DCD/ADHD har i förlängningen lett vidare till intresset för orsaksdiagnosen Fetalt Alkohol Syndrom. För honom har det kommit naturligt att aktivt verka för en öppenvårdsorganisation med samlokalisering av barnverksamheterna i lokala barn- och ungdomscentrum.

Foto: Bildmagasinet, Mariestad

PUBLIKATIONER

2017

Fernell, E., Landgren, M., Johnson, M., Gillberg, I.C., & Gillberg, C. (2017). Sätt barnmedicin och barnpsykiatri vid »samma bord«. Läkartidningen, 114.

Landgren, M. (2017). How much is too much? The implications of recognising alcohol as a teratogen. Acta Paediatrica, 106, 353-355.

Landgren, M., Nasic, S., Johnson, M., Lövoll, T., Holmgren, D., & Fernell E. (2017). Blood pressure and anthropometry in children treated with stimulants: a longitudinal cohort study with an individual approach. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 13, 499-506.

Lindblad, I., Nasic, S., Landgren, M., Svensson, L., Gillberg, C., & Fernell, E. (2017). Adaptive skills are useful for evaluating the effect of pharmacological treatment in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Acta Paediatrica, 106, 96-100.

2016

Landgren, M. (2016). Medfödda alkoholskador bör kartläggas i skolan. Läkartidningen, 113.

2015

Landgren, M., Fernell, E., Kopp, S., Johnson, M., Eriksson, M., Lindström, K., ...  Lövoll, T. (2015). In med uppdaterad medicinsk kunskap när ADHD handläggs. Läkartidningen, 112.

2014

Landgren, M., & Sarman, I. (2014). Dags att ta fetala alkoholskador på allvar. Läkartidningen, 111.

2013

Fernell, E., Landgren, M., Lindström, K., Johnson, M., & Gillberg, C. (2013). Replik: Vi har svårt att få gehör. Läkartidningen, 110.

Fernell, E., Landgren, M., Lindström, K., Johnson, M., & Gillberg, C. (2013). Barn och unga med utvecklingsneurologiska problem:
Stöd och insatser måste kunna ges även om inte alla diagnoskriterier är uppfyllda. Läkartidningen, 110.

Johansson, J., Landgren, M., Fernell, E., Lewander, T., & Venizelos, N. (2013). Decreased binding capacity (B max) of muscarinic acetylcholine receptors in fibroblasts from boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 5, 267-271.

Lindblad, I., Svensson, L., Landgren, M., Nasic, S., Tideman, E., Gillberg, C., & Fernell E. (2013). Mild intellectual disability and ADHD; a comparative study of school age children's adaptive abilities. Acta Paediatrica, 102, 1027-1031.

2012

Fernell, E., Landgren, M., & Gillberg, C. (2012). Organisatoriskt nytänkande för barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Läkartidningen, 109.

Johnson, M., Ostlund, S., Fransson, G., Landgren, M., Nasic, S., Kadesjö, B., … Fernell, E. (2012). Attention-deficit/hyperactivity disorder with oppositional defiant disorder in Swedish children - an open study of collaborative problem solving. Acta Paediatrica, 101, 624-630.

Johnson, M., Månsson, J.E., Ostlund, S., Fransson, G., Areskoug, B., Hjalmarsson, K., … Gillberg, C. (2012). Fatty acids in ADHD: plasma profiles in a placebo-controlled study of Omega 3/6 fatty acids in children and adolescents. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 4, 199-204.

Poretti, A., Vitiello, G., Hennekam, R.C., Arrigoni, F., Bertini, E., Borgatti, R., … Boltshauser, E. (2012). Delineation and diagnostic criteria of Oral-Facial-Digital Syndrome type VI. Orphanet Journal of Rare Diseases, 7, 4.

2011

Johansson, J., Landgren, M., Fernell, E., Vumma, R., Åhlin, A., Bjerkenstedt, L., & Venizelos, N. (2011). Altered tryptophan and alanine transport in fibroblasts from boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): an in vitro study. Behavioral and Brain Functions, 7, 40.

2010

Andersson Grönlund, M., Landgren, M., Strömland, K., Aring, E., Svensson, L., Tuvemo, T., & Hellström, A. (2010). Relationships between ophthalmological and neuropaediatric findings in children adopted from Eastern Europe. Acta Ophthalmologica, 88, 227-234.

Fernell, E., & Landgren , M. (2010). Chronic fatigue could be a marker of ADHD in children and adolescents. Acta Paediatrica, 99, 5.

Gustafsson, P.A., Birberg-Thornberg, U., Duchén, K., Landgren, M., Malmberg, K., Pelling, H., … Karlsson, T. (2010). EPA supplementation improves teacher-rated behaviour and oppositional symptoms in children with ADHD. Acta Paediatrica, 99, 1540-1549.

Landgren, M., Svensson, L., Strömland, K., & Andersson Grönlund, M. (2010). Prenatal alcohol exposure and neurodevelopmental disorders in children adopted from eastern Europe. Pediatrics, 125, e1178-1185.

2009

Grönlund, M.A., Aring, E., Strömland, K., Landgren, M., Svensson, L.A., & Hellström, A. (2009). Ögon- och synförändring vanligt hos adopterade från Östeuropa. Läkartidningen, 106.

2008

Fernell, E., Landgren, M. (2008). Kognitiv medicin har hög relevans också för pediatriken. Läkartidningen, 105.

Martin, L., Aring, E., Landgren, M., Hellström, A., Andersson Grönlund, M. (2008). Visual fields in children with attention-deficit / hyperactivity disorder before and after treatment with stimulants. Acta Ophthalmologica, 86, 259-264.

2007

Grönlund, M.A., Aring, E., Landgren, M., & Hellström, A. (2007). Visual function and ocular features in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder, with and without treatment with stimulants. Eye, 21, 494-502.

2006

Landgren, M., Andersson Grönlund, M., Elfstrand, P.O., Simonsson, J.E., Svensson, L., & Strömland, K. (2006). Health before and after adoption from Eastern Europe. Acta Paediatrica, 95, 720-725.

2004

Grönlund, M. A., Aring, E., Hellström, A., Landgren, M., & Strömland, K. (2004). Visual and ocular findings in children adopted from eastern Europe. British Journal of Ophthalmology, 88, 1362-1367.

2003

Landgren, M., Kjellman, B., & Gillberg, C. (2003). "A school for all kinds of minds." The impact of neuropsychiatric disorders, gender and ethnicity on school-related tasks administered to 9-10-year-old children. European Child & Adolescent Psychiatry, 12, 162-171.

2001

Gillberg, C., Gillberg, I.C., Rasmussen, P., Hellgren, L., Kadesjö, B., &  Landgren, M. (2001). Zetterström målar in sig i ett hörn. Läkartidningen, 98, 1955-1956.

Pereira, H.S., Landgren, M., Gillberg, C., & Forssberg, H. (2001). Parametric control of fingertip forces during precision grip lifts in children with DCD (developmental coordination disorder) and DAMP (deficits in attention motor control and perception). Neuropsychologia, 39, 478-488.

2000

Landgren, M., Kjellman, B., & Gillberg, C (2000). Deficits in attention, motor control and perception (DAMP): a simplified school entry examination. Acta Paediatrica, 89, 302-309.

1998

Landgren, M., Kjellman, B., & Gillberg, C. (1998). Attention deficit disorder with developmental coordination disorders. Archives of Disease in Childhood, 79, 207-212.

1996

Landgren, M., Pettersson, R., Kjellman, B., & Gillberg, C. (1996). ADHD, DAMP and other neurodevelopmental/psychiatric disorders in 6-year-old children: epidemiology and co-morbidity. Developmental medicine and child neurology, 38, 891-906.

1994

Landgren, M., Kyllerman, M., Bergström, T., Dotevall, L., Ljungström, L. &, Ricksten, A. (1994). Diagnosis of Epstein-Barr virus-induced central nervous system infections by DNA amplification from cerebrospinal fluid. Annals of Neurology, 35, 631-635.

1992

Landgren, M., Gillberg, C., & Strömland, K. (1992). Goldenhar syndrome and autistic behaviour. Developmental Medicine and Child Neurology, 34, 999-1005.


 

 

Kontaktinformation

Magnus Landgren

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2018-06-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?