Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

ASDASQ

ASDASQ utformades för användning inom en studie rörande förekomsten av autismspektrumstörningar (ASD) hos vuxna psykiatriska öppenvårdspatienter (1), då det inte fanns något screeningverktyg för ASD inom denna population.

Faktorer som ansågs viktiga för ett användbart screeningformulär var att:
1) det skulle vara kort och enkelt, för att ge höga respons- respektive compliance-frekvenser,
2) det måste vara lämpligt för psykatripersonal med olika professionella bakgrunder,
3) innehållet bör uppehålla sig vid patientens observerbara beteenden, inte tankar eller känslor,
4) modulerna bör baseras på operationaliserade diagnostiska kriterier för Aspergers syndrom och autism (och symptom relaterade till dessa), och
5) det måste ha godtagbar interbedömar- och test-retest-reliabilitet.

ASDASQ består därmed av nio symptom/funktionsproblem-orienterade frågor rörande diagnostiska spörsmål, plus en fråga relaterad till tidigare kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Alla frågor är utformade som ja/nej-frågor, utom den kopplad till kontakt med barn- och ungdomspsykiatri, som även inkluderar ett tredje alternativ (”ej känt”). De första nio frågorna skattas som 0 (”nej”) eller 1 (”ja”) och vägs samman för att ge en summerande symptomskattning (intervall 0-9; 9 indikerar problem inom alla områden som screenats).

I studien på psykometriska egenskaper åstadkoms ok-måttlig reliabilitet sett över alla bedömare; måttlig-bra reliabilitet inbördes mellan bedömare, dock visade en fråga (fråga 9, rörande ojämna förmågor) betydligt sämre reliabilitet. Detta kan bero på att screeningarna genomfördes i öppenvårdspatientmiljö, där personalen endast har begränsade möjligheter att observera en patients förmågor. Intern konsistens var utmärkt.

ASDASQ kan fyllas i av personalmedlemmar med olika yrken. Då ASD-diagnos baseras på beteenden snarare än på patientens inre upplevelser, kan det vara användbart att screena för observerbara beteendeavvikelser. Patienter med höga skattningspoäng bör utredas för ASD, samtidigt som man skall ha i åtanke att inte alla med höga skattningspoäng kommer att uppfylla kriterier för ASD, och att vissa vuxna med ASD och IQ inom normalspektrumet kan få låga skattningspoäng på ASDASQ.

ASDASQ kan vara användbart, inte för diagnos, men som ett screeningverktyg för ASD i psykiatriska populationer.

 

 

ENGELSKA

 

 

 

 

FRANSKA

 

 

SVENSKA

 

 

REFERENSER

Nylander, L., & Gillberg, C. (2001). Screening for autism spectrum disorders in adult psychiatric out-patients: a preliminary report. Acta Psychiatrica Scandinavica, 103, 428-434. Titta 

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2017-02-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?